حسابداری فروشگاهی مکسوس

بارکد اسکنر ( MBS -3615 )


سرعت قرائت ۳۳۰ اسکن درثانیه
بهره گیری از تکنولوژی Ultra Scan درخواندن داده ها
قابلیت تنظیم جهت قرائت اتوماتیک بارکد بدون فشار کلید
دارای Firmware بهینه شده منطبق با بارکدهای چاپ شده در ایران