حسابداری فروشگاهی مکسوس

صندوق مکانیزه فروش (acer - 290G)

acer - 290G

 

 

18.5Inch wide all - in - one

intel Atom Dual core

2GB Ram 

320GB HDD

Intel Graphics