حسابداری فروشگاهی مکسوس

نرم افزار حسابداری مکس حسابسیستم حسابداری مالی مکس حساب برنامه ای جهت انجام کلیه امور حسابداری برای شرکت ها، موسسات و فروشگاه ها می باشد.
سیستم حسابداری مالی مکس حساب دارای امکانات زیر می باشد:
• امکان نصب بصورت شبکه
• تعریف حساب ها تا 6 سطح تفصیل (علاوه بر کل و معین(
• امکان تعریف معین های نامحدود برای کل ها
• امکان دسته بندی تفصیل ها و ارتباط معین ها با تفصیل های مشخص (دسته بندی تفصیلی اشخاص، پروژه ها، شرکت ها، مراکز هزینه، فروش، کالا و ...(
• امکان تعریف شرح های استاندارد برای معین ها بتعداد نامحدود جهت استفاده سریع هنگام ثبت سند
• نمایش گردش حسابهای کل از فرم تعریف کل
• نمایش گردش حسابهای معین از فرم تعریف معین
• نمایش گردش حسابهای سطوح تفصیلی از فرم های تعریف مربوطه
• تعریف مراکز هزینه، پروژه ها و اطلاعات بانکها و شعب مربوطه
• تعریف و استفاده از شرکت ها و موسسات و کارکنان آنها
• امکان ثبت کالاها و طرف حسابها
• ثبت فاکتور فروش و ثبت خودکار سند حسابداری مربوطه
• ثبت اسناد حسابداری با بهره گیری از ابزارهای تعبیه شده در فرم مربوطه بمنظور به حداقل رساندن زمان ثبت و خطاهای انسانی
• امکان تعریف سرفصل جدید( کل معین و سطوح تفصیلی) حین ثبت سند و بدون نیاز به بستن پنجره ثبت سند
• امکان تعریف شرح های استاندارد برای معین ها حین ثبت سند بدون نیاز به بستن پنجره ثبت سند
• انجام عملیات مختلف و استفاده از ابزارهای مختلف در پنجره ثبت سند با استفاده از کلیدهای میانبر صفحه کلید
• نمایش راهنما(Help) مربوط به هر جزء در تمام پنجره ها با فشردن کلید F1
• امکان جستجو در شرح رویه و ردیف های سندهای ثبت شده و همچنین جستجو در عناوین حساب ها در حین ثبت سند
• امکان ایجاد ردیف مابین ردیف های ثبت شده برای ثبت یا انتهای ردیف های جاری
• امکان مشاهده تراز تفصیلی مستقل حین ثبت سند بدون نیاز به بستن پنجره ثبت سند
• امکان تراز کردن مبلغ بدهکار و بستانکار سند جاری با فشردن فقط یک کلید از صفحه کلید
• امکان استفاده از ماشین حساب در تمام پنجره ها
• امکان اضافه کردن فایل های ضمیمه برای هر سند
• امکان ثبت سند در سه وضعیت ناقص، موقت و قطعی
• امکان ثبت اسنادی که تراز نیستند بعنوان اسناد ناقص بمنظور تکمیل آنها در زمان آتی و عدم شرکت دادن اسناد ناقص در گزارشات
• امکان جابجایی اسناد
• امکان مرتب سازی شماره سندها بترتیب تاریخ سند بصورت خودکار
• امکان کپی گرفتن از اسناد بمنظور ثبت اسناد مشابه
• امکان قطعی کردن دسته ای اسناد
• امکان فیلترینگ برای جستجوی پیشرفته اطلاعات اسناد با دانستن حداقل اطلاعات از سند مورد نظر
• امکان ارائه گزارشات متنوع و ایجاد گزارشا ویژه به درخواست کاربران
• ارائه گزارشات رویه سند، خلاصه اسناد صادره، اسناد دریافتنی و پرداختنی، گردش حساب، تراز کل، معین و سطوح تفصیلی، دفاتر قانونی کل، معین، تفصیل و ریز تفصیل، دفتر روزنامه، امکان چاپ سرفصل حسابها شامل کل، معین، تفصیل و ریز تفصیل، چاپ فاکتور فروش و ...
• امکان تعریف سال های مالی مختلف
• امکان صدور سند افتتاحیه و سند اختتامیه
• جستجو در سرفصل حسابها و شرح رویه و ردیف های اسناد
• تعریف کاربران به شناسه کاربری و رمز عبور مجزا با سطوح امنیتی و سطوح دسترسی متفاوت بنا به صلاحدید مدیران
• امکان تغییر رمز کاربران توسط خودشان
• نرم افزار توکار واقعه نگار برای نمایش کلیه عملیات صورت گرفته توسط کاربران بصورتی که تمام عملیات قابل پیگیری باشند بصورتی که مشخص شود کدام عملیات توسط کدام شناسه کاربری از کدام کامپیوتر در چه تاریخ و چه ساعتی انجام گرفته است
• امکان استفاده و تغییر پوسته های(Skin) بسیار زیبا برای ظاهر نرم افزار
• امکان فعالسازی هشدار دهنده چک های سررسید شده قبل از ورود به سیستم بتعداد روزهای مورد نظر کاربر
• امکان بروز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت
• و ده ها امکان دیگر...

bull; نمایش گردش حسابهای معین از فرم تعریف معین